Talk:Jelita coat of arms

Page contents not supported in other languages.
From Wikipedia, the free encyclopedia
WikiProject iconHeraldry and vexillology Stub‑class
WikiProject iconJelita coat of arms is within the scope of the Heraldry and vexillology WikiProject, a collaborative effort to improve Wikipedia's coverage of heraldry and vexillology. If you would like to participate, you can visit the project page, where you can join the project and see a list of open tasks.
StubThis article has been rated as Stub-class on Wikipedia's content assessment scale.

Opis historii jest legenda. Najstarsze przedstawienie herbu pochodzi z 1316 roku z pieczęci Tomisława z Mokrska. (tak wynika z Encyklopedii PWN i z http://www.dobrzynski.org/opisherbu.htm)--Emax 15:49, 25 Dec 2004 (UTC)